Jazykové kurzy pre detičky

ŠTVORLÍSTOK MOMMIES AND BABIES 

 • 2 - 3 ročné deti 
 • 40 minút - 1x týždenne 
 • dopoludňajšia výučba
 • max 4 detičky v skupine
 • s prítomnosťou rodiča 

Angličtina sa bude vyučovať hravou formou a deti si budú osvojovať základné komunikačné schopnosti počas rôznych, zaujímavých činností. 

V tvorivých výtvarných aktivitách sa bude rozvíjať jemná a hrubá motorika dieťaťa a zmysel pre krásu. Okrem toho budeme pracovať v Montessori štýle, kde budú Vaše deti experimentovať so zmyslovými materiálmi, cez ktoré sa zjemní ich hmat alebo sa naučia farby. Budeme sa venovať aj aktivitám praktického života, kedy budú deti presýpať, prelievať, prekladať... 

Rodič sa aktívne zúčastňuje hodiny a zapája sa do činností a hier. Prehlbuje sa tak puto medzi rodičom a dieťatkom. 

Nebudú chýbať ani pesničky a riekankyVšetko sa bude diať v peknom prostredí a vždy cez zážitok.

ŠTVORLÍSTOK

 • 3 - 5 ročné deti
 • 45 minút - 1x týždenne 
 • popoludňajšia výučba
 • max 6 detí v skupine 

Angličtina v tomto veku prichádza u detí prirodzenou cestou pomocou interaktívnych hier. Hodiny sú vedené tematicky a vďaka zmysluplným aktivitám sa dieťa prirodzene zoznamuje s cudzím jazykom. Kurzy pre deti v tejto vekovej skupine sú postavené na hrách, rozvíjaní hrubej a jemnej motoriky, piesňach, pohybe, stimulujú u detí prirodzenú zvedavosť.

PREDŠKOLÁCI 

 • 5 - 6 ročné deti
 • 60 minút - 2x týždenne 
 • popoludňajšia výučba
 • max 6 detí v skupine

Jedinečná metodológia vytvorená pre predškolákov. Interaktívne a zábavné hodiny sú vedené tematicky, dieťa sa zoznamuje s číslami, písmenami a v tomto veku začíname pracovať na výslovnosti. Kurz pripravuje dieťa na školské prostredie a výučbu či prácu v kolektíve. Rozvíja komunikačné schopnosti, logické myslenie a tvorivosť.

Často kladené otázky pri výučbe cudzích jazykov

Prečo moje dieťa nehovorí po anglicky aj doma?

Detská myseľ je nastavená tak, že dieťa vie, v ktorom prostredí sa s ním rozprávajú inou rečou. V praxi to znamená, že keď príde dieťa na hodinu angličtiny, vie, že v Language House sa s ním budú lektori rozprávať po anglicky. Dieťa automaticky reaguje, odpovedá a je mu to prirodzené. V domácom prostredí prevláda  materinský jazyk , ktorý mu je prirodzený. Výnimkou sú bilingválne rodiny 

Ako môžem svojmu dieťaťu pomôcť  doma?

Piesne, rozprávky, básničky  a hry v origináli sú nenásilnou formou, ako pomôcť svojmu dieťaťu v napredovaní. Dieťa nenútime, aby nestratilo záujem o cudzí jazyk.

Dá sa naozaj naučiť cudzí jazyk formou hier?

Tento spôsob je pre dieťa najprirodzenejší. Hry a aktivity sú vždy starostlivo vyberané, ale pritom by mali byť zábavné a efektívne, aby z nich dieťa porozumelo čo najviac. Deti majú vynikajúcu schopnosť chápať veci z kontextu, čo znamená, že rozumejú, keď učiteľ niečo hovorí, keď sa niečo pýta bez toho, aby rozumeli čo len slovo.

Snažím sa dieťaťu púšťať rozprávky v angličtine, ale dieťa odmieta a nemá záujem. 

To je prirodzená reakcia. Dieťa vie, že angličtinu má na hodine, nie doma. Určite dieťa nenúťte, stratilo by ľahko záujem o jazyk. Skúste piesne alebo krátke riekanky.

Čo sa dieťa naučí v Language House počas semestra?

Hodiny sú pripravené vždy tematicky. Každé 2-3 týždne sa preberá nová téma. Slovná zásoba sa postupne pridáva a samozrejme aj opakuje. Témy starostlivo vyberáme podľa veku a záujmu dieťaťa. 

Ako viem, že moje dieťa napreduje?

Existujú tri štádia pri učení cudzieho jazyka:

 • Obdobie ticha – toto je štádium, kedy dieťa len počúva a pozoruje. V tomto období by rodičia nemali nútiť svoje dieťa, aby za každú cenu na hodine rozprávalo a odpovedalo.
 • Dieťa začína rozprávať – v tomto štádiu začína dieťa opakovať a rozprávať jednoduché slová, čo ukazuje, že si ich zapamätalo.
 • Tvorenie viet a rozvíjanie jazyka – v závislosti od toho, ako často má dieťa hodiny angličtiny, začína postupne tvoriť vety. Trpezlivosť je veľmi dôležitá. 

Rodičia sú kedykoľvek vítaní, ak sa chcú prísť pozrieť na hodinu.