Prečo je konverzácia v cudzom jazyku dôležitá?

Aj keď sa Vám zdá, že ste už dosiahli  vyššiu úroveň v cudzom jazyku  a nemáte sa kam posunúť, opak je pravdou. Hodiny konverzácie pomáhajú nestratiť slovnú zásobu získanú počas všetkých tých rokov učenia, rozširujú slovnú zásobu, a hlavne pomáhajú zlepšovať plynulosť v komunikácii.  

Viac info o presnom rozvrhu - prosím kontaktujte jazykovú školu.