Jazykové kurzy pre mládež

Naše kurzy sú vedené tým najprirodzenejším spôsobom príznačným pre danú vekovú kategóriu. 
Učenie cudzieho jazyka sa tak stáva zábavou, ktorá ide ruka v ruke s aktívnou konverzáciou. 

Juniori (7-13 rokov)

-  60 min - 2x týždenne
-  malé skupiny podľa ročníka 
-  max 6 detí v skupine 

V tomto veku vedia deti písať a čítať. Základným cieľom kurzu je podporovať a motivovať deti k rozvíjaniu jazykových a vzdelávacích schopností. Pre našich juniorov sme pripravili výučbu vo forme rôznych aktivít vrátane hier, zábavy, počúvania a čítania... a to všetko len v anglickom jazyku.   

Tínedžeri (14-18 rokov)

Starostlivo vybrané témy pre študentov v tomto veku s dôrazom na komunikáciu. Študenti si rozvíjajú používanie zložitejších vetných štruktúr, rozširujú slovnú zásobu, ktorá je veľmi dôležitá pre prípravu na maturitnú skúšku. Súčasťou hodín sú tzv. ''role plays'', pri ktorých si študenti trénujú rôzne situácie s dôrazom na plynulosť a presnosť vo vyjadrovaní v anglickom jazyku. Na hodinách nie je nuda, pretože vytvoríme priestor, v ktorom sa budú tínedžeri radi realizovať a tak sa pripravia na profesionálnu úroveň znalostí v cudzom jazyku. 

  • 60 minút - 2x týždennne 
  • alebo 90 minút - 1x týždenne 
  • max 7 študentov v skupine