ONLINE KURZY

Sme tu pre Vás, kdekoľvek sa nachádzate☺

Ak sa chcete naučiť cudzí jazyk z pohodlia Vášho domova alebo sa chcete zlepšiť v jazyku, ktorý už ovládate bez toho, aby ste museli niekam cestovať alebo nemáte čas presúvať sa niekam na hodiny, ponúkame Vám možnost ONLINE KURZOV s profesionálnymi lektormi.

 • Individuálne hodiny
 • Párové hodiny 
 • Skupinové hodiny
 • Jazyky: angličtina, španielčina, ruština  - všetky jazykové úrovne
 • Kurzy pre deti od 7 rokov
 • Kurzy pre tínedžerov a dospelých
 • Príprava na testy
 • Kurzy pre zamestnancov firiem
 • Konverzácie

ONLINE COURSES

We are here for you wherever you are ☺

If you want to learn a foreign language  or perhaps you just want to practice a language you already know without getting out of your home, or you  dont have time to go to a langauge school or any reason you might have – we are here for you with  ONLINE CLASSES  with professional teachers.

 • Individual classes
 • Pair classes
 • Group classes
 • LANGUAGES : English, Spanish, Russian – all language levels.
 • Classes for kids from the age 7
 • Classes for teens and adults
 • Preparation for exams
 • Business English
 • Conversation