Letné tábory 2022

Aj v lete 2022 si môžete užiť letné tábory s Language House. Letné denné tábory prebiehajú od 8:00 do 16:00. V cene letného tábora je zahrnutý olovrant, obed, pitný režim, transport, vstupenky a darček. Okrem toho na vás čaká množstvo zábavy a nezabudnuteľných momentov. 

Farmársky tábor

Aktivity:  Tábor je zameraný na jazdenie na koníkoch, pobyt na farme a v lese. Každý deň nás čaká hravá hodina angličtiny, ktorá je tematicky pripravená. Zažijeme cestu lesnej múdrosti, naučíme sa ako prežiť v lese a vyskúšame si aké je cestovanie v koči. Nesmie chýbať opekačka, hľadanie pokladu či kúpanie v prírodnom jazierku na farme. 

Program:

Pondelok – hodina angličtiny v Language House, prehliadka ranču, jazda na koni a gymnastika 

Utorok – hodina angličtiny v Language House, jazda na koni, hľadanie pokladu, športové súťaže a hry 

Streda  –  hodina angličtiny v Language House, návšteva múzea a tvorivé dielničky, kurz parkour pre deti 

Štvrtok –  hodina angličtiny v Language House, cesta lesnej múdrosti v lese, opekačka 

Piatok - hodina angličtiny v Language House, jazdy na koňoch a gymnastika, kúpanie v prírodnom jazierku na ranči, záverečné súťaže a vyhodnotenie kempu 

Príchod: 8:00 – 8:30  Language House 

Vyzdvihnutie detí: 16:00  v Language House (v prípade iného miesta budeme rodičov informovať už presne v maile o pokynoch k táboru)

Cena: 170 €

Kde: Language House, Ranč Y Solčany

Kedy: Turnus 1: 11.7. - 15.7., Turnus 2:  8.8. - 12.8.

Vek: 6 - 12 rokov

Turnus 1 a 2 plne obsadený

Turistický tábor

Aktivity:  Tábor je zameraný na výlety, turistiku, ochranu životného prostredia ale aj o umenie, fotografovanie a edukatívne hry. Každý deň nás čaká zaujímavá hodina angličtiny, ktorá je tematicky pripravená a spracováva rôznorodé témy. Spoločne sa ponoríme do histórie a navštívime miesta ako sú Topoľčiansky hrad, EKO PARK Piešťany, Bojná či Oponice. Nebude chýbať ani opekačka, kúpalisko, hľadanie pokladu či fotografická súťaž. 

Program:

Pondelok –  prehliadka hradu Podhradie, kvíz, prechádzka, angličtina v prírode, hry a súťaže 

Utorok – hodina angličtiny v Language House, výlet do EKO PARK Piešťany, celodenný program v Piešťanoch

Streda – výlet na Hradisko Valy Bojná, turistika, prehliadka Zoo, angličtina v prírode, oddychové aktivity  

Štvrtok – hodina angličtiny, v Language House, športové hry v parku, hľadanie pokladu, letné kúpalisko

Piatok – hodina angličtiny v Language House, výlet na Oponický hrad, english piknik v tráve, hry a kvízy 

Príchod: 8:00 – 8:30  Language House 

Vyzdvihnutie detí: 16:00, o mieste budeme informovať presne v maile o pokynoch k táboru 

Cena: 160 €

Kde: Language House, rôzne výlety do prírody

Kedy: 18.7. - 22.7. 

Vek: 7-15 rokov

Tábor Štvorlístok

Aktivity: Aktivity pre deti, ktoré vedia po anglicky: Tento tábor je určený pre našich najmenších, je to intenzívny kurz angličtiny  založený na Montessori štýle, rozprávkach a hudbe. Každý deň sa deti zoznámia s inou rozprávkou a všetky aktivity sú spojené s danou rozprávkou. Okrem angličtiny ich čakajú pohybové aktivity v záhrade a na ihrisku pod dohľadom lektorov, ktorí vždy pripravia aktivity zamerané na správnu koordináciu pohybu. 

Aktivity pre deti, ktoré nevedia ešte po anglicky: Hodiny sú pripravené tematicky, každý deň je inak farebne ladený - Red Monday, Blue Tuesday... všetky hry a všetky aktivity sú v angličtine a v Montessori štýle rozdelené na 2 x 45 min. Čaká nás hľadanie pokladu, pečenie a zdobenie, aktivity na záhrade a na ihrisku pod dohľadom lektorov. 

Cena: 120 €

Kde: Language House

Kedy: 4.7. – 8.7.  od 9:00 – 12:00

Vek: 3 – 5 rokov

Počet detí: max 10 detí 

Stačí vyplniť registračnú prihlášku, viď nižšie. Pošleme Vám spätný mail, že sme prihlášku dostali. Následne zaplatíte 50% z ceny kempu (SK08 0200 0000 0044 9225 2551). 

Dieťa je taktiež možné odhlásiť z kempu. Na odhlásenie sa vzťahujú storno poplatky.

Storno poplatky:

20% z ceny tábora –  odhlásenie z tábora 5-14 dní pred jeho začatím

50% z ceny tábora  –  odhlásenie z tábora menej ako 5 dní pred jeho začatím

100% z ceny tábora  –  odhlásenie z tábora v deň začatia tábora alebo počas trvania tábora alebo možnosť nájsť za seba náhradníka 

Registračná prihláška na letný kemp 2022

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenie dieťaťa:
Termín kempu:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Kontakt zákonného zástupcu:
E-mail zákonného zástupcu:
Zdravotný stav dieťaťa:
Poznámka: