Prihláška na jazykový kurz

Osobné údaje
Meno a priezvisko študenta:
Dátum narodenia:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (v prípade neplnoletého študenta):
Telefónne číslo
E-mail
Výber kurzu
Jazyk kurzu
Vyberte si kategóriu
Vyberte si kategóriu
Vyberte si kategóriu
Angličtina - Deti
Angličtina - Mládež
Angličtina - Dospelí
Doplňujúce info alebo otázky
Podmienky

Podmienky pre individuálny a párový kurz
Platobné podmienky: Kurzovné je potrebné vyplatiť pred nástupom na kurz. Kurzovné sa platí vopred na jeden kalendárny mesiac, podľa počtu plánovaných hodín. Platba môže byť v hotovosti v jazykovej škole alebo na číslo účtu. V prípade, že sa štúdium bude platiť faktúrou, tak mesačne do 14 dní od zaslania faktúry. V prípade, že študent navštevuje párovú hodinu a zúčastní sa hodiny sám, bude mu účtovaná suma ako za individuálnu hodinu. Vymeškanie hodín: V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť hodiny, je nutné hodinu zrušiť 24 hodín vopred, v opačnom prípade je hodina považovaná za odučenú. Študent má právo zrušiť hodinu 2x mesačne (pri počte hodín 2x týždenne) a 1x mesačne (pri počte hodín 1x týždenne). Ak bude študent opakovane rušiť hodiny, stráca nárok na dohodnutý deň a čas výučby a predplatené hodiny mu prepadajú. Predplatené nevybraté hodiny sa automaticky presúvajú do ďalšieho mesiaca avšak študent si nemôže prenášať predplatené hodiny do ďalšieho semestra. Prekážka zo strany jazykovej školy: V prípade choroby zo strany lektora, jazyková škola je povinná zabezpečiť náhradného lektora alebo náhradný termín výučby po dohode so žiakom/zákonným zástupcom žiaka. V prípade, že bude musieť byť jazyková škola zatvorená kvôli pandémii, je povinná zabezpečiť náhradné hodiny online.

Podmienky pre skupinové kurzy
Platobné podmienky: Kurzovné je potrebné vyplatiť pred nástupom na kurz, spravidla sa hradí vopred na celý semester. Platba môže byť v hotovosti v jazykovej škole alebo na číslo účtu. Vymeškanie hodín: V skupinovom kurze študent nemá nárok na vrátenie kurzovného. Má nárok nahradiť si ospravedlnené vymeškané hodiny v existujúcej skupine na jeho jazykovej úrovni. Nevybraté hodiny sa do ďalšieho semestra nepresúvajú. V prípade, že sa študent dobrovoľne rozhodne ukončiť kurz skôr, riadi sa VOP, ktoré sú na stránke jazykovej školy. Prekážka zo strany jazykovej školy: V prípade choroby zo strany lektora, jazyková škola je povinná zabezpečiť náhradného lektora alebo náhradný termín výučby po dohode so žiakom/zákonným zástupcom žiaka. V prípade, že bude musieť byť jazyková škola zatvorená kvôli pandémii, je povinná zabezpečiť náhradné hodiny online. Výnimku tvoria hodiny Štvorlístka mommies and babies. Po opätovnom otvorení škôl sa im poskytnú náhradné hodiny v škole. Ak sa študent alebo rodič študenta dobrovoľne rozhodne nevybrať si hodiny, ktoré jazyková škola poskytne, nemá nárok na vrátenie kurzovného a hodiny mu prepadajú.

Ďakujeme za odoslanie prihlášky! Language House Team Vás bude čoskoro kontaktovať. 
Zatiaľ sledujte aktuálne dianie v Language House tu: