language house

Kurzy pre škôlky

Poskytujeme kurzy anglického jazyka pre materské školy šité na mieru a starostlivo naplánované pre deti od 3 - 6 rokov. Našou vyučovacou metódou je učenie sa hrou. Tematické hodiny sú plné interaktívnych a zábavných aktivít. Výučba prebieha iba v anglickom jazyku pod vedením skúsených lektorov

Začiatočník

Úvod do anglického jazyka pre deti od 3 - 5 rokov. Deti sa naučia farby, čísla a slovnú zásobu k rôznym témam.

Predškolák

Príprava na školskú angličtinu pre deti od 5 - 6 rokov. Deti sa naučia hláskovať, nadobudnú bohatú slovnú zásobu ku každému písmenu abecedy, budú ovládať čísla, farby, tvary a pocity v angličtine.

bezplatná
ukážková hodina

výučba imitujúca 
anglické prostredie

aktívne zapájanie 
dieťaťa do hier a úloh

Montessori štýl, rozvoj 
logického myslenia a kreativity

dynamická výučba, systematické 
striedanie aktivít udržujúce pozornosť dieťaťa

rozvoj verbálnych schopností 
a schopností porozumieť

Formulár

Názov firmy
Kontaktná osoba
E-mail
Telefóne číslo
Správa