language house

Mommies and Babies

pre deti od 2 -3 rokov

s prítomnosťou rodiča

30 min - 1x týždenne v dopoludňajších hodinách

max 3 detičky v skupine

Viac info

Angličtina sa vyučuje hravou formou v Montessori štýle. Deti si osvojujú slovnú zásobu prirodzene ako v materinskom jazyku prostredníctvom rôznych zaujímavých činností a postupne nadobúdajú základné komunikačné schopnosti. Pomocou tvorivých výtvarných aktivít či experimentovaním s materiálmi si rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku ako aj zmysel pre krásu. 

Venujeme sa aj praktickým aktivitám, deti prekladajú, presýpajú, prelievajú ... Rodič sa počas celej hodiny aktívne zapája do činností a hier, čím sa prehlbuje puto medzi rodičom a dieťatkom. Taktiež nechýbajú pesničky a riekanky. Všetko prebieha v peknom prostredí prostredníctvom zážitkov.

spontánne spoznávanie angličtiny

montessori štýl v bilingválnom prostredí

interaktívne, dynamické a zábavné hodiny

aktívne zapájanie dieťaťa a rodiča do aktivít a hier

rozvíjanie motorických zručností a sociálnych návykov 

nadväzovanie prvých kontaktov v skupine

bonding time pre rodiča a dieťa