language house

Štvorlístok

pre deti od 3 - 5 rokov

bez prítomnosti rodiča

45 min - 1x týždenne v popoludňajších hodinách

max 6 detí v skupine

Viac info

Kurz Štvorlístok je postavený na štyroch dôležitých faktoroch – motorických zručnostiach, pohybe, hudbe a angličtine. Vďaka tejto kombinácií a systematickému striedaniu aktivít si deti udržia pozornosť počas celej hodiny. Výučba prebieha plne v anglickom jazyku, deti sa tak rýchlo adaptujú na anglické prostredie a získajú schopnosť porozumieť. 

Tematická výučba je vždy plná hier, piesní či tvorivých aktivít, počas ktorých sa deti prirodzene zoznamujú s cudzím jazykom a popritom si rozvíjajú kreativitu či jemnú a hrubú motoriku.

spoznávanie angličtiny v interaktívnom prostredí

tematické hodiny plné zábavných aktivít

prirodzené nadobúdanie slovnej zásoby

rozvíjanie verbálnych schopností a schopnosti porozumieť

hodina vedená plne v angličtine

všestranné rozvíjanie motorických zručností, logického myslenia a kreativity