language house

School Studies

60 min 1x týždenne

kurz je možné začať kedykoľvek 

intenzita kurzu ľubovolná

vhodné pre deti a mládež

Viac info

Tento kurz je vhodný pre študentov základných a stredných škôl, ktorí potrebujú pomôcť so školskou angličtinou. Ak v škole nestíhate alebo nerozumiete učivu, tento kurz je práve pre vás. Hodiny sú pripravované podľa špecifických potrieb a pomáhajú študentovi zvládnuť školské povinnosti ako aj napredovať v jazyku.

vysvetlíme problematické učivo

pripravíme na písomky

trénujeme správnu výslovnosť a čítanie

rozvíjame slovnú zásobu a komunikačné schopnosti