language house

Prváci

pre deti od 6 -7 rokov

45 min - 2x týždenne v popoludňajších hodinách

max 6 detí v skupine

Viac info

Jazykový kurz pre prváčikov je zameraný na rozvoj fonematických schopností, teda vnímania angličtiny podľa počutia. Deti ľahko nadobudnú bohatú slovnú zásobu ako aj základy komunikácie. Vďaka tomu im správna výslovnosť alebo čítanie v angličtine nebude robiť problém. 

 Všetky hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou. Deti sa tak učia spontánne prostredníctvom aktivít a hier.

výučba plne v angličtine

interaktívne a zábavné hodiny

budovanie bohatej slovnej zásoby

uvedomovania si zvukovej stránky jazyka

rozvíjanie verbálno-akustickej pamäte

trénovanie predčitateľských a čitateľských schopností

rozvíjanie koncentrácie, logického myslenia a kreativity