language house

Predškoláci

pre deti od 5-6 rokov

45 min - 2x týždenne v popoludňajších hodinách

bez prítomnosti rodiča

max 6 detí v skupine

Viac info

Angličtina sa vyučuje pomocou jedinečnej metodológie vytvorenej pre predškolákov. Hodiny sú tematicky rozdelené a plné interaktívnych a zábavných aktivít, ktoré podnecujú detskú zvedavosť.

Deti nadobúdajú novú slovnú zásobu, zoznamujú sa s písmenami a číslami. Rozvíjajú si komunikačné schopnosti, logické myslenie a tvorivosť. Kurz pripravuje deti na školské prostredie, na prácu v kolektíve ako aj ich učí samostatnosti. Nástup do prvej triedy tak bude pre deti oveľa jednoduchší.

výučba plne v angličtine

spontánne budovanie slovnej zásoby

interaktívne a zábavné hodiny

príprava na školské prostredie a výučbu

rozvíjanie logického myslenia a tvorivosti

rozvíjanie sociálnych návykov

príprava na prácu v kolektíve