Prihláška

Osobné údaje
Meno a priezvisko študenta
Dátum narodenia
Ročník v šk.roku 2023/2024 (v prípade študenta ZŠ, SŠ)
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (v prípade neplnoletého študenta)
Telefón
E-mail
Výber kurzu
Jazyk kurzu
Vyberte si kategóriu
Vyberte si kategóriu
Vyberte si kategóriu
Vyberte si kategóriu
Typ kurzu
Typ kurzu
Typ kurzu
Angličtina / Deti / Skupinový
Angličtina / Deti / Individuálny
Angličtina / Mládež / Skupinový
Angličtina / Mládež / Individuálny
Angličtina / Dospelí / Skupinový
Angličtina / Dospelí / Individuálny