language house

Maturita B1

90 min. 1x týždenne

malé skupiny

Kurz pripraví maturantov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky bez problémov a stresu.

Na hodinách sa maturanti naučia:

všetku potrebnú gramatiku

techniku písania slohových prác na požadovanej úrovni

stratégie pre pochopenie čítaného textu

čítanie a počúvanie s porozumením

širokú slovnú zásobu k maturitným témam

tvorenie slov pomocou predpôn a prípon

opisovanie obrázkov, vecí a situácií

plynulo konverzovať na vybranú tému

užitočné frázy a tipy ako uspieť