language house

Juniori

pre deti od 8-13 rokov

50 min - 2x týždenne

malé skupiny podľa ročníka (max 8 detí)

Viac info

Cieľom kurzu je podporovať a motivovať deti k rozvíjaniu jazykových schopností. Hodiny prebiehajú plne v angličtine. Deti sa tak naučia porozumieť hovorenému slovu, pohotovo reagovať v angličtine a ich slovná zásoba sa prirodzene rozrastie. 

Výučba prebieha formou rôznych aktivít vrátane hier a súťaží, počúvania, čítania a to všetko len v anglickom jazyku.

výučba plne v angličtine

zaujímavé tematické hodiny

prirodzené budovanie slovnej zásoby

používanie gramatiky v kontexte

rozvoj komunikačných schopností

zábavná atmosféra, veľa hier a súťaží

angličtina bez drilu a pasívneho učenia