language house

Teens

pre deti od 14-18 rokov

50 min - 2x týždenne

malé skupiny podľa levelu (max 8 detí)

Viac info

V kurze Teens preberáme starostlivo vybrané témy pre študentov v tomto veku. Dôraz kladieme na komunikáciu a používanie gramatiky v praxi. Študenti si rozvíjajú používanie zložitejších vetných štruktúr a rozširujú slovnú zásobu, ktorá je veľmi dôležitá pre prípravu na maturitnú skúšku. 

Súčasťou hodín sú tzv. ''role plays'', pri ktorých si študenti trénujú rôzne situácie s dôrazom na plynulosť a presnosť vo vyjadrovaní v anglickom jazyku. Na hodinách nie je nuda, pretože vytvoríme priestor, v ktorom sa budú tínedžeri radi realizovať či diskutovať.

výučba plne v angličtine

tematické hodiny podľa záujmu študentov

konverzácie a rozvoj komunikačných schopností

využívanie gramatiky a slovnej zásoby v praxi

rozvíjanie kritického myslenia

hodiny bez drilu a pasívneho učenia

dynamická výučba v priateľskej atmosfére