language house

Mierne pokročilí

90 min. 1x týždenne

50 hodín v rámci kurzu

malé skupiny (max 8 študentov)
skupina sa otvára pri počte študentov 4

výučba v popoludňajších alebo večerných hodinách

dosiahnutá úroveň po ukončení kurzu: B1

hodiny plne v angličtine

praktické témy a slovná zásoba podľa potrieb študentov

gramatika bez poučiek a drilu

prirodzené nadobúdanie slovnej zásoby

rozvíjanie komunikačných schopností