language house

Rekondičné jazdy

90 min. 1x týždenne

30 hodín v rámci kurzu

vhodné pre začiatočníkov

Viac info

Rekondičné jazdy sú skvelé na oprášenie vašich schopností v angličtine. Tieto online konverzačné hodiny sú založené na praktických témach, každodenných situáciách, rozhovoroch a budovaní slovnej zásoby. Po jeho absolvovaní nebudete mať problém viesť jednoduchú konverzáciu alebo zareagovať v obchode, reštaurácií či na dovolenke.